Xi lanh thủy lực YUKEN MOB

Đặc tính kĩ thuật
•Áp suất làm việc lớn nhất 210 BAR
•Áp suất kiểm tra 250 BAR
•Kiểu xy lanh tác động hai chiều / tác động một chiều
•Đường kính xy lanh theo yêu cầu của khách hàng
•Hành trình xy lanh theo yêu cầu của khách hàng