tính toán trong hệ thống thủy lực

Các hệ số quy đổi trong hệ thống thủy lực

Các đơn vị trong hệ thống thuỷ lực, hệ số chuyển đổi giữa các đơn vị với nhau giúp cho việc tính toán lựa chọn bơm thuỷ lực, moto và xilanh thuỷ lực Bảng quy đổi các đơn vị   Quantity Name Symbol Multiples Equivalent Force newton N 1 N = 1kg*m/S2 1 N = 0.101972 kgf kilo newton kN 1 kN= 103N 1 kN = 101.972 kgf mega newton MN 1 MN = ...