nguyên lý khuyếch đại

Nguyên lý khuyếch đại lực trong hệ thống thủy lực

Nguyên lý khuyếch đại lực trong thủy lực cũng giống như nguyên lý đòn bẩy Ác-si-mét. Ứng dụng dễ thấy nhất của nguyên lý này là kích (con đội) ô tô Đặc tính cơ bản của hệ thống truyền động thủy lực là nguyên lý khuyếch đại lực và mô-men. Chúng ta hãy xem xét ví dụ ...