mô tơ thủy lực omp

Mô tơ thủy lực OMP

- Áp suất làm việc lớn nhất: 140 (bar) - Dải lưu lượng: 25-400 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút. 3) : Hoạt động tại vận tốc nhỏ có thế gây ồn.