mô tơ thủy lực ds

Mô tơ thủy lực DS

- Áp suất làm việc lớn nhất: 172 (bar) - Dải lưu lượng: 50 - 375 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.