lực nâng xi lanh thủy lực

Xi lanh thủy lực OE MT4

- Lực nâng Max. 600 tấn - Hành trình : 350mm - Áp suất Max.550 Bar