đường kính xy lanh

Xi lanh thủy lực YUKEN MOB

Đặc tính kĩ thuật •Áp suất làm việc lớn nhất 210 BAR •Áp suất kiểm tra 250 BAR •Kiểu xy lanh tác động hai chiều / tác động một chiều •Đường kính xy lanh theo yêu cầu của khách hàng •Hành trình xy lanh theo yêu cầu của khách hàng