chi tiết bơm cánh gạt yuken

Bơm cánh gạt Yuken PV2R4A

Những áp lực cao, máy bơm hiệu suất cao đã được phát triển để đáp ứng yêu cầu tiết kiệm không gian. Các bơm thủy lực này một phiên bản rất nhỏ gọn của PV2R4, một loạt máy bơm cánh gạt đã chứng minh những đặc điểm nổi bật tiếng ồn thấp.

Bơm cánh gạt Yuken PV2R

"PV2R" là dòng đơn máy bơm cánh gạt của Yuken, máy bơm chịu được áp lực cao và hiệu suất cao, đã được phát triển đặc biệt cho các hoạt động tiếng ồn thấp và tuân thủ một loạt các ứng dụng bao gồm máy ép phun!