chất lỏng thủy lực yuken ả7

Bơm thủy lực Yuken

Chất lỏng thủy lực Sử dụng dầu mỏ dầu dựa trên chẳng hạn như loại chống mài mòn thủy lực dầu hoặc R & O (Rust và chất ức chế oxy hóa) loại thủy lực các loại dầu tương đương với ISO VG-32 hay 46. khuyến nghị phạm vi độ nhớt là 20-400 mm2 / s (98-1800 SSU) và phạm ...