cấu tạo van gạt tay

Van gạt tay Rexpower

Van gạt tay của hãng Rexpower DMT-03-3C* DMT-04-3C* DMT-03-3C* DMT-04-3C* DMT-06-3C* DMG-02-3D2 DMG-03-3C60 DMTB-03-2A