cách thức hoạt động thủy lực

Nguyên lý khuyếch đại lực trong hệ thống thủy lực

Nguyên lý khuyếch đại lực trong thủy lực cũng giống như nguyên lý đòn bẩy Ác-si-mét. Ứng dụng dễ thấy nhất của nguyên lý này là kích (con đội) ô tô Đặc tính cơ bản của hệ thống truyền động thủy lực là nguyên lý khuyếch đại lực và mô-men. Chúng ta hãy xem xét ví dụ ...