bộ phận xi lanh thủy lực

Xi lanh thủy lực mỏng TECPOS TSLC-56

Chuyên phục vụ sản xuất, chế tạo, tích hợp xi lanh thủy lực phù hợp với điều kiện làm việc của từng máy thủy lực riêng biệt.