áp suất mô tơ thủy lực oms

Mô tơ thủy lực OMS

- Áp suất làm việc lớn nhất: 210 (bar) - Dải lưu lượng: 80 - 500 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.