áp suất mô tơ oml

Mô tơ thủy lực OML

Mô tả sản phẩm - Áp suất làm việc: 70 (bar) - Dải lưu lượng: 8-32 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút. 3) : Áp suất lớn nhất gây ra do mômen quán tính xuất hiện khi ...