Mô tơ thủy lực OMS

– Áp suất làm việc lớn nhất: 210 (bar)
– Dải lưu lượng: 80 – 500 (cm3/vòng)

1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút.
2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.