Mô tơ thủy lực OMEW

– Áp suất làm việc lớn nhất: 225 (bar)
– Dải lưu lượng: 100 – 315 (cm3/vòng)

1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút.
2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.
3) : Hoạt động tại vận tốc nhỏ có thế gây ồn.