Mô tơ thủy lực DS

– Áp suất làm việc lớn nhất: 172 (bar)
– Dải lưu lượng: 50 – 375 (cm3/vòng)

1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút.
2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.