Mô tơ thủy lực OMP

– Áp suất làm việc lớn nhất: 140 (bar)
– Dải lưu lượng: 25-400 (cm3/vòng)

1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút.
2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.
3) : Hoạt động tại vận tốc nhỏ có thế gây ồn.