Mô tơ thủy lực OML

Mô tả sản phẩm
– Áp suất làm việc: 70 (bar)
– Dải lưu lượng: 8-32 (cm3/vòng)
1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút.
2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.
3) : Áp suất lớn nhất gây ra do mômen quán tính xuất hiện khi dừng hoặc đảo chiều
4) : Hoạt động tại vận tốc nhỏ có thế gây ồn.