Bơm thủy lực piston

Bơm thủy lực kiểu piston

Tiếng ồn thấp, hiệu suất cao tới 98% Phát sinh nhiệt thấp Ứng dụng cho máy ép phun, máy thủy lực, máy công cụ. BƠM Piston hướng trục (Radial piston pump): thường dùng cho mục đích tạo áp lực làm việc rất cao, nhưng lưu lượng yêu cầu thấp. Bơm thủy lực piston đắt tiền hơn ...

Bơm piston

Bơm piston thủy lực do công ty chúng tôi nhập khẩu cung cấp các thiết bị thủy lực liên quan