Bơm thủy lực kiểu piston

  • Tiếng ồn thấp, hiệu suất cao tới 98%
  • Phát sinh nhiệt thấp
  • Ứng dụng cho máy ép phun, máy thủy lực, máy công cụ.

BƠM Piston hướng trục (Radial piston pump): thường dùng cho mục đích tạo áp lực làm việc rất cao, nhưng lưu lượng yêu cầu thấp.
Bơm thủy lực piston đắt tiền hơn các loại bơm Bánh răng hay bơm cánh gạt, nhưng tuổi thọ cao hơn, đặc biệt là khi làm việc ở áp suất cao, làm việc liên tục.

Nội dung cùng danh mục