Bơm thủy lực cánh gạt có lưu lượng thay đổi

Thông tin máy bơm thủy lực cánh gạt có lưu lượng thay đổi

  • Bơm thủy lực cánh gạt
  • Loại bơm áp lực cao, hiệu suất cao, tiếng ồn thấp
  • Cung cấp dải lưu lượng dòng chảy ngõ ra rộng
  • Các cơ cấu lái dạng ghép có thể thay thế dễ dàng

 

ODEL MAX.
PRESSURE
kgf/cm2(psi)

DISPLACEMENT

DELIVER OF
UNLODING
L/min(GPM)
PRESSURE
ADJ.RANGE
RANGE
kgf/cm2 (psi)
c.c/rev (in3/rev) 1500rpm 1800rpm
HVP-VA1-F12A* 70(1000) 6.7 (0.41) 10(2.64) 12 (3.17)

A1:8~ 18
(115~255)
A2:18~35
(255~500)
A3:35~70
(500~1000)

HVP-VA1-F15A* 8.3(0.51) 12.5(3.30) 15(3.96)
HVP-VB1-F20A* 11.1(0.68) 16.7(4.41) 20(5.28)
HVP-VD1-F30A* 16.7(1.02) 25(6.61) 30(7.93)
HVP-VE1-F40A* 22.2(1.35) 33.3(8.80)

40(10.57)

 

Nội dung cùng danh mục